Schoolregels

Om in een veilige en vertrouwde omgeving te kunnen spelen en leren, hebben we afspraken gemaakt.

Onze schoolregels ziet u in de afbeelding. Deze bespreken we regelmatig op school met de leerlingen.