Welkom op onze website

Ons onderwijs aan de kleuters

Welkom op onze website. Deze pagina is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onze school.
Basisschool de Klimop is een openbare basisschool van stichting BOOR.

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het is de ambitie van BOOR en van De Klimop om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu, zodat zij volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van moet dus van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling:

Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Op onze mooie school, in het hart van de samenleving (het Oude Noorden van Rotterdam),  krijgt elk kind de kans zich breed te ontwikkelen en wij houden hierbij rekening met verschillen in de onderwijsbehoeften.
 

Ons onderwijs hebben wij in de volgende beelden en woorden vastgelegd:

(Klik op iedere poster om deze uit te vergroten!)