De Basisschool

Ieder kind heeft talenten


Op openbare basisschool de Klimop krijgt uw kind alle ruimte om deze talenten te ontdekken en te ontplooien. Als school zorgen wij voor een rijke leeromgeving; uitdagende opdrachten en materialen, zodat een kind vanzelf wil gaan leren. We leren uw kind eigen keuzes maken en de gevolgen hiervoor dragen. Ook zetten wij spelend en bewegend leren in, bijvoorbeeld bij spelling en rekenen. Dat kan lopend, maar ook rennend!

Onze school ligt in het Oude Noorden van Rotterdam. De Klimop is kleinschalig en we werken met kleine groepen kinderen. Er zitten ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen, op onze school. Elke groep heeft maximaal 2 leerkrachten. 

Het team van De Klimop bestaat uit een groot aantal enthousiaste professionals. Wij weten het belang van welbevinden (hoe voelt een kind zich) en betrokkenheid (volgt een kind met aandacht de les en activiteiten) en zetten ons hiervoor in. Als uw kind goed scoort qua welbevinden en betrokkenheid, heeft deze gunstige omstandigheden om tot leren te komen. Ons team staat iedere dag opnieuw klaar voor uw kind. Wij zullen alles wat mogelijk is doen, om het beste uit uw kind te halen.
 
Ons volledige onderwijsteam bestaat uit:
 • Leerkrachten en ondersteuners
 • Vakleerkrachten voor gym techniek, filosofie, muziek wereldburgerschap en koken
 • Medewerker ouderbetrokkenheid
 • Pedagogisch medewerkers KindeRdam en Kleinrijkje
 • Sportkrachten sportieve pauze Talentenhuis
 • Adviseurs passend onderwijs (PPO) 

Wij werken als team samen met deze partners:
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Diëtiste
 • Logopediste
 • Fysiotherapeute
 • Creatief pedagoog
 • Wijkteam

Wij zijn een sportieve Lekker Fit-school. Naast de wekelijkse gymlessen, hebben we een groot schoolplein met veel speel- en sportmogelijkheden. Om goed te leren, is gezonde voeding in combinatie met beweging belangrijk. Hiervoor kan altijd advies aan een diëtiste gevraagd worden. We werken daarnaast samen met Het Talenthuis en zijn een Excelsior school.

Een persoonlijke band met ieder kind en u als ouders staat bij ons centraal. Onze ouders helpen op diverse manieren in de school. Van de Ouder Commissie tot samen koken in het Kook Café; wij houden van gezelligheid en samenwerken.

Heeft u een vraag of wilt u de sfeer komen proeven op De Klimop?
Dan leidt onze directeur, Philippine van Kooten, u graag rond. U kunt een afspraak maken via 010 466 68 95 of directie@klimoprotterdam.nl.

De koffie of thee staat voor u klaar!