Kindcentrum

Opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, dit wordt ook wel een inclusief aanbod genoemd. Op de Klimop is dat mogelijk. Door onze samenwerking met Kleinrijkje en KindeRdam zorgen we zo voor een compleet opvangaanbod.

Daarbij werken we ook op managementniveau al met elkaar samen. Onze samenwerking zal de komende tijd verder uitgebreid en intensiever worden, zodat we met elkaar Kindcentrum de Klimop vormen.