Onze belofte aan onze leerlingen

Op onze school De Klimop is iedereen welkom. We staan open voor elkaar en willen leren van elkaar. Daarbij zien we jou, als een uniek individu die op onze school alle ruimte krijgt om je eigen talenten te ontdekken én in te zetten.

Wij doen daarbij deze beloften aan jou: 
  • Wij reiken je kansen en mogelijkheden aan om je talenten te ontdekken en in te zetten. Zodat je deze talenten voor jezelf en de wereld om je heen, in kan zetten. Wij leren je samen te werken binnen een veilige speel- en leeromgeving. 
  • Wij zien je, we luisteren en lopen met je mee in je ontwikkeling. Daarbij gaan we ervoor om het optimale uit jou te halen, zowel qua kennis, als sociale vaardigheden. 
  • Wij hebben vertrouwen in jou en dagen je daarom uit om nieuwe dingen te proberen. We leren je hierbij om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces en in zelfredzaamheid te groeien. Dit zodat jouw wereld steeds groter wordt.
Als je op onze school zit dan bieden we jou een team dat:
  • Het leuk vindt om onderwijs te geven! We kiezen hier heel bewust voor.
  • Daarbij gaat voor goed onderwijs, met een goed resultaat. Je kunt van ons kwaliteit verwachten in het lesgeven, net als in een doelgerichte aanpak.
  • Het onderwijs samen oppakt. We leren van elkaar en delen ons kennis. Daarbij werken we in een gezellige sfeer samen.
  • Van nieuwe dingen leren houdt. Zowel aan jou als aan onszelf. We zijn innovatief en werken met moderne middelen.
  • Op zoek gaat naar jouw talenten en het onderwijs daarop aanpast.