Onderwijs aan groep 3 t/m 8

Anders dan bij de kleuters, zitten de kinderen in de groepen 3 tot en met 8 in jaargroepen. Zij krijgen de leerstof van dat jaar aangeboden volgens de landelijk beschreven leerlijnen en doelen. Binnen dat systeem houden wij rekening met verschillen.
De instructie in de klas wordt op verschillende niveaus aangeboden. Het ene kind heeft extra uitleg nodig, een ander kan al snel starten direct na de uitleg. Ook zijn er kinderen die complexere opdrachten nodig hebben. Wij werken met moderne middelen op De Klimop. Ieder kind heeft een eigen device. Zo kan de leerkracht een instructie aanbieden, die aan ieder kind recht doet. De verwerking is op maat, dus passend bij wat uw kind nodig heeft. We stimuleren het maken van keuzes en de zelfstandigheid van uw kind. 
 

Spelend en bewegend leren

Op onze school zetten we spelend en bewegend leren in. Wist u dat bewegen ervoor zorgt dat stof sneller en beter onthouden kan worden? Vandaar dat we bewust bewegingsactiviteiten inzetten. In alle groepen van onze school werken we hiermee. Bij de kleuters leren we met het lied hoofd-schouders-knie en teen niet alleen de lichaamsdelen, maar ook lichaamsbesef. In groep 3 wordt de leessnelheid van geflitste letters joggend geoefend. De kinderen in groep 4 rennen naar de -auw of -ouw. Ook in de groepen 5 tot en met 8 wordt spelend en bewegende opdrachten in de gang, op het speelplein of in de gymzaal aangeboden. Denk aan een wandel- of rendictee, rekenopdrachten of werkwoordspelling op speelmatten. Alle kinderen krijgen veel energizers en samenwerkingsopdrachten aangeboden. Energizers zijn korte beweegmomenten, om zo alert te blijven.
 

Tutorleren

Kinderen werken samen. Dit is op onze school groepsdoorbrekend. Het kan dat een kind uit groep 6 samenwerkt met een kind uit groep 4. Het doel is dat kinderen van elkaar leren, dit noemen we tutorleren. Het tutorleren zijn korte momenten van hooguit 30 minuten. De tutoren krijgen een stappenplan met instructies. Zo weten zij waar de pupil (de leerling die ze begeleiden) hulp bij nodig heeft. De tutor leert zo keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken. De pupil ontvangt in kindertaal nieuwe informatie en oplossingsmogelijkheden of een herhaling van de instructie van de leerkracht. De leerkracht vormt de koppels en begeleidt deze. De leerkracht loopt tijdens het tutorleren in de klas rond en volgt zo het proces.