Ouders

Kennismaken en rondleiding

Informatie aanmelden groep 1  Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.    Stappen voor het aanmelden  Eerst kennismaken met onze school? Het is fijn elkaar te leren kennen. We nodigen u dan ook van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt dan de sfeer proeven, de klaslokalen bekijken en zien hoe wij werken met kinderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze directeur, Ronnie Blanket. Een afspraak maken voor een rondleiding kan telefonisch of via een email: Telefonisch: 010-4666895 Per email: directie@klimoprotterdam.nl (wij nemen z.s.m. contact met u op)   Aanmelden  Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.     Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op op onze website door hier te klikken.   Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.     Zorgplicht  Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.   Wij hebben geen zorgplicht:  Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Op dit moment hebben wij plek in alle groepen en geen wachtlijst. Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school zijn zijn dat de uitgangspunten van openbaar onderwijs en onze visie en drijfveren. Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.    Wendagen  Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De leerkracht stuurt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging middels een kaartje.    Informatie aanmelden zij-instroom  Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.     In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. Als het mogelijk is, organiseren we ook een wenmoment voor uw kind bij zij-instroom.    

Eerste schooldag kleuters

Praktische zaken  Uw kind neemt een eigen rugzak mee, met daarin een beker met water en een bakje voor het fruit. We raden aan om de spullen van uw kind van de naam te voorzien. Blijft uw kind tussen de middag op school over? Dan schrijft u uw kind in bij Talentenhuis voor de sportieve pauze en eet uw kind met de leerkracht. Geeft u uw kind een extra broodtrommel en beker water mee?   Zindelijk zijn Wanneer uw kind op school komt, wordt verwacht dat hij of zij zindelijk is. We gaan er ook van uit dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen en zelf hun billen kunnen afvegen. We vragen u als ouders dan ook dit goed met ze te oefenen. Natuurlijk helpt de leerkracht wel met het los- en vastmaken van moeilijke knopen, ritsen of riemen. Wij adviseren u om uw kind een schoon setje kleding mee te geven voor het geval dat er een ongelukje zou gebeuren. Denk aan een schoon ondergoed (onderbroek en hemd), een reservebroek, trui of shirt en sokken. Dit schone setje kunt u in een plastic zak ophangen op het kapstok haakje met het stickertje van uw kind.   Gym Tijdens de wekelijkse gymlessen krijgen de kleuters in de grote gymzaal door de vakleerkracht gym. Elke week wordt een nieuw circuit uitgezet, waarmee de kinderen allerlei vaardigheden oefenen, iedereen op zijn eigen niveau (bv. klimmen, klauteren, touw zwaaien, evenwicht, mikken, balanceren, diepspringen etc.) Daarnaast hebben we de beschikking over een speellokaal. In dit lokaal staan ook materialen om te klimmen, te klauteren, te zwaaien en te glijden. Ook doen we dans- en tikspelletjes en geven we les met klein gymmateriaal, zoals ballen, pittenzakken en hoepels. Gymkleding is niet nodig, maar mag wel. We raden om schoenen te kopen met een stevige zool en het liefst met klittenband sluiting. Het is raadzaam om uw kind gemakkelijke kleding aan te trekken zodat uw kind  zo veel mogelijk zelfstandig kan omkleden.   Inloop en schooltijden De deur gaat ’s morgens om 08.20 uur open. Elke schooldag beginnen we met een inloopmoment. Dit houdt in dat u dan welkom bent om met uw kind samen de opdracht die klaarligt te starten. Als de bel gaat, kunt u rustig afscheid nemen van uw kind. We merken dat dit voor kinderen een erg prettige manier is om de schooldag te beginnen.   Dag Ochtend Middag Maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag 08.30 - 11.30 uur óf 08.30 - 12.00 uur 12.30 - 15.00 uur óf  13.00 - 15.00 uur Woensdag 08.30 - 12.30 uur   De kinderen kunnen op school overblijven, maar kunnen ook thuis eten. Op woensdag hebben de kinderen de middag vrij. We ontvangen u ’s morgens via de hoofdingang. De kleuters komen via het hek aan de zijde van het kleuterspeelplein naar buiten aan het einde van de dag. Als u ’s morgens iets met de leerkracht wil bespreken, komt u dan iets eerder, zodat u een korte mededeling kunt doen of een afspraak kunt maken.  Klik hier voor nog meer praktische informatie

Ouders en De Klimop

Kinderen hebben veiligheid nodig om zichzelf te ontwikkelen. Deze veiligheid willen wij graag bieden in samenwerking met u, de ouders. De begeleiding van uw kind is iets, waar wij graag over in gesprek gaan met u. Als u vragen hebt, vinden we het fijn als u deze aan ons stelt. Maar ook als u zich zorgen maakt of wilt helpen met het schoolwerk van uw kind, staat onze deur voor u open.  We vinden het belangrijk om open en regelmatig met elkaar in gesprek te zijn, rondom het onderwijs aan uw kind. De samenwerking tussen u als ouders, uw kind en school is te vergelijken met een driehoek. In deze pedagogische driehoek staat een kind centraal. Het gaat op De Klimop om uw kind. Ouders en school ondersteunen een kind, ieder vanuit zijn of haar eigen kennis en kwaliteiten. Het kind ‘rust’ als het ware op de leerkracht en de ouders. School en ouders hebben elkaar nodig om tot goed onderwijs te komen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. Zowel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling  (hoe uw kind zich voelt), als hoe een kind een taak aanpakt, doorzet en zich inzet om nieuwe dingen te leren, is dit belangrijk.   Overleg over de ontwikkeling Op De Klimop zijn er vaste momenten om over de ontwikkeling van uw kind te overleggen. Bij ieder gesprek zijn ouders, kind en leerkracht aanwezig. Zo beginnen we ieder schooljaar met een "startgesprek". We bespreken met elkaar waar een kind staat, waar het naar toe wil werken en wat wij als school en ouders daarvoor kunnen doen. In oktober praten we over hoe uw kind zich voelt op school en of deze de les graag volgt. Ook de inzet van uw kind en de invloed hiervan op de schoolresultaten wordt besproken. In februari en juni zijn er voortgangsgesprekken. We bespreken naast de cijfers ook de betrokkenheid van uw kind bij de les en of deze zich veilig en prettig voelt in de klas.   Heeft u ergens vragen over? Weet dan dat u dat tussen deze momenten altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht. Zo kunnen we in alle rust overleggen, om samen zo goed mogelijk onderwijs mogelijk te maken.   Ook ouders zijn welkom op De Klimop! Een goede samenwerking vraagt ook dat we elkaar leren kennen. Daar zijn bij De Klimop veel mogelijkheden voor. Heeft u wel eens van onze Ouder Commissie, Medezeggenschapsraad, Ouderkamer of het Kookcafé gehoord?   De Ouderkamer In samenwerking met de creatief pedagoog van Het Kinderparadijs en onze ouderbetrokkenheidsmedewerker Charl Sait zijn er ouderkamer momenten gepland. Hier worden thema’s besproken, bijvoorbeeld over de opvoeding, omgaan met schermtijd, gezonde voeding of andere onderwerpen. U bent van harte uitgenodigd om hier vrijblijvend bij aan te schuiven. Zo kunt u andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen. U kunt contact opnemen via charl.sait@klimoprotterdam.nl   Kookcafé Onze school heeft een Kookcafé. De plek waar wij als school, ouders uitnodigen om met elkaar, de kinderen en het team te komen koken tijdens feesten en activiteiten. Iedere groep heeft gezondheidslessen en koken hoort daarbij. We werken hiervoor in groepen. Iedere groep werkt in het Kookcafé onder leiding van een kok. We maken dan een heerlijke lunch, die georganiseerd wordt voor ouders. Ook ouders koken met elkaar in dit Kookcafé. Dat kan onder begeleiding van de kok, de creatief pedagogoog of de medewerker ouderbetrokkenheid zijn.   Cursussen De Klimop biedt ouders, in samenwerking met ons wijknetwerk, diverse cursussen aan. Denk aan: meer leren over de Nederlandse taal, gezonde voeding, gezonde leefstijl en voldoende bewegen.