Ouders en De Klimop

Kinderen hebben veiligheid nodig om zichzelf te ontwikkelen. Deze veiligheid willen wij graag bieden in samenwerking met u, de ouders. De begeleiding van uw kind is iets, waar wij graag over in gesprek gaan met u. Als u vragen hebt, vinden we het fijn als u deze aan ons stelt. Maar ook als u zich zorgen maakt of wilt helpen met het schoolwerk van uw kind, staat onze deur voor u open.  We vinden het belangrijk om open en regelmatig met elkaar in gesprek te zijn, rondom het onderwijs aan uw kind.

De samenwerking tussen u als ouders, uw kind en school is te vergelijken met een driehoek. In deze pedagogische driehoek staat een kind centraal. Het gaat op De Klimop om uw kind. Ouders en school ondersteunen een kind, ieder vanuit zijn of haar eigen kennis en kwaliteiten. Het kind ‘rust’ als het ware op de leerkracht en de ouders. School en ouders hebben elkaar nodig om tot goed onderwijs te komen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. Zowel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling  (hoe uw kind zich voelt), als hoe een kind een taak aanpakt, doorzet en zich inzet om nieuwe dingen te leren, is dit belangrijk.
 

Overleg over de ontwikkeling

Op De Klimop zijn er vaste momenten om over de ontwikkeling van uw kind te overleggen. Bij ieder gesprek zijn ouders, kind en leerkracht aanwezig. Zo beginnen we ieder schooljaar met een "startgesprek". We bespreken met elkaar waar een kind staat, waar het naar toe wil werken en wat wij als school en ouders daarvoor kunnen doen.
In oktober praten we over hoe uw kind zich voelt op school en of deze de les graag volgt. Ook de inzet van uw kind en de invloed hiervan op de schoolresultaten wordt besproken. In februari en juni zijn er voortgangsgesprekken. We bespreken naast de cijfers ook de betrokkenheid van uw kind bij de les en of deze zich veilig en prettig voelt in de klas.  
Heeft u ergens vragen over? Weet dan dat u dat tussen deze momenten altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht. Zo kunnen we in alle rust overleggen, om samen zo goed mogelijk onderwijs mogelijk te maken.
 

Ook ouders zijn welkom op De Klimop!

Een goede samenwerking vraagt ook dat we elkaar leren kennen. Daar zijn bij De Klimop veel mogelijkheden voor. Heeft u wel eens van onze Ouder Commissie, Medezeggenschapsraad, Ouderkamer of het Kookcafé gehoord?
 

De Ouderkamer

In samenwerking met de creatief pedagoog van Het Kinderparadijs en onze ouderbetrokkenheidsmedewerker Charl Sait zijn er ouderkamer momenten gepland. Hier worden thema’s besproken, bijvoorbeeld over de opvoeding, omgaan met schermtijd, gezonde voeding of andere onderwerpen. U bent van harte uitgenodigd om hier vrijblijvend bij aan te schuiven. Zo kunt u andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen. U kunt contact opnemen via charl.sait@klimoprotterdam.nl
 

Kookcafé

Onze school heeft een Kookcafé. De plek waar wij als school, ouders uitnodigen om met elkaar, de kinderen en het team te komen koken tijdens feesten en activiteiten. Iedere groep heeft gezondheidslessen en koken hoort daarbij. We werken hiervoor in groepen. Iedere groep werkt in het Kookcafé onder leiding van een kok. We maken dan een heerlijke lunch, die georganiseerd wordt voor ouders. Ook ouders koken met elkaar in dit Kookcafé. Dat kan onder begeleiding van de kok, de creatief pedagogoog of de medewerker ouderbetrokkenheid zijn.
 

Cursussen

De Klimop biedt ouders, in samenwerking met ons wijknetwerk, diverse cursussen aan. Denk aan: meer leren over de Nederlandse taal, gezonde voeding, gezonde leefstijl en voldoende bewegen.