Missie en Visie

Hier staan we voor

Kinderen die met plezier naar school gaan. Dat is waar we voor staan. We willen er met elkaar voor zorgen dat ieder kind zelf gemotiveerd is om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van het kind. Door ons onderwijs willen we de basis leggen tot de ontwikkeling van kritisch denkende en sociale mensen. En hiermee kinderen die zin en richting aan hun leven kunnen geven en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun keuzes en gedrag. 

Hier gaan we voor

Met plezier en vanuit eigen motivatie leren en ontwikkelen, betekent dat kinderen de ruimte krijgen op onze school om hun eigen keuzes te durven maken en hiervoor verantwoordelijkheid leren dragen. De leerkracht is hierbij coach. Elk kind krijgt bij ons op school, samen met anderen, de kans zich breed te ontwikkelen. Wij houden rekening met verschillen. Geen mens is immers hetzelfde. Wij bieden kinderen een vertrouwde en veilige leeromgeving op De Klimop. Met daarin voldoende uitdaging. Dat maakt dat ze zingend de school inkomen en fluitend weer naar huis gaan. 
 

Onderwijs

Een veilige en vertrouwde leeromgeving bieden

Kinderen hebben behoefte aan een veilige en vertrouwde omgeving. Wij bieden de kinderen veel structuur. Elk kind is uniek en heeft een eigen manier van leren en ontwikkelen. We geloven dat ieder kind zich kan ontwikkelen. Dat vraagt van ons als team om instructie en opdrachten die afgestemd zijn op wat uw kind nodig heeft. We houden hierbij rekening met ieder kind én met alle kinderen in de groep.
 

Een balans tussen denken en bewegen

Kinderen leren bij ons de vakken taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling. In de lesstof maken we gebruik van veel voorbeelden uit de praktijk, van spelen en bewegende activiteiten. We leren nieuwe leerstof stapje voor stap aan. Soms werken we met elkaar samen, soms voert een kind de opdracht zelfstandig uit. De leerkracht doet veel voor, de leerlingen doen dit na en oefenen met de opdracht. Als de leerkracht merkt dat de kinderen het steeds meer zelf kunnen, zal deze de instructie steeds korter geven. We zijn een Lekker Fit! school. Dit betekent: genoeg bewegen, in de buitenlucht zijn en we zien het liefste dat kinderen gezonde tussendoortjes meekrijgen.
 

Leren en vaardigheden

Het basisonderwijs bereidt uw kind niet voor op de arbeidsmarkt. Het heeft als doel om een basis aan te leren. Dit om leerlingen in staat te stellen deel te nemen aan het vervolgonderwijs. Na het vervolgonderwijs zijn mensen klaar voor deelname aan de maatschappij. Van onze leerkrachten mag u verwachten dat zij de school tot een plek maken waar dingen over de wereld en de maatschappij geleerd worden. De school is een minimaatschappij, waar uw kind al veel vaardigheden en kennis kan opdoen. Daarom zijn wij een burgerschapsacademie.
 

Eigen regie kinderen

Kinderen hebben een aandeel in dit proces via de kindgesprekken waar de ontwikkeling wordt besproken: wat gaat goed en wat is er nodig om nog beter te worden? Waar is nog ontwikkeling wenselijk? En wat gaat de leerling daarin zelf doen,  wat betekent de leerkracht daarin en wat kan de ouder daarin betekenen? Hierbij houden wij de balans van eigen regie van het kind en sturing door ons als professionals zorgvuldig aan.