Leerlingenraad

De leerlingenraad is opgezet, zodat leerlingen hun inbreng hebben over thema’s binnen de school. Zo bespreken ze tijdens een overleg met de directeur bijvoorbeeld wat ze vinden van het gescheiden afvalbeleid, de veiligheid op het speelplein of de netheid in de school. Dit bevordert hun betrokkenheid, waardoor ze zich ook meer verantwoordelijk zullen voelen voor de school en de omgeving. In de leerlingenraad leren de kinderen hun mening te geven, te discussiëren, na te denken over wat ze van iets vinden en afspraken na te komen. 
 

Samenstelling en kiesproces

De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen. Vanaf groep 5 worden twee kinderen per groep gekozen om zitting te kunnen nemen in de raad. Het kiesproces verloopt via een echte campagne: de kinderen geven een presentatie waarom zij degene zijn die alle andere kinderen het beste kunnen vertegenwoordigen in die belangrijke raad. Ieder nieuw schooljaar komen er nieuwe leerlingen in de leerlingenraad. Aan het einde van het schooljaar nemen de groep 8 leerlingen afscheid van school en hiermee ook van de leerlingenraad. De groep 8 leden helpen nieuwe leden in de groepen 5 en 6 om campagne te voeren en zo gekozen te worden voor de leerlingenraad.

De raad komt regelmatig samen onder supervisie van twee leerkrachten. Alles wat wordt besproken wordt door de kinderen in de eigen klas teruggebracht en er wordt actie op ondernomen.