Medezeggenschap

Ouder Commissie

We werken op school met een Ouder Commissie. Deze bestaat uit ouders die een kind op De Klimop hebben. Deze ouders bieden de leerkrachten hulp bij het organiseren van feesten en activiteiten.

Wilt u op school helpen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 

Medezeggenschapsraad

Er is ook een groep ouders die deel uit maakt van de Medezeggenschapsraad (MR). Als MR-lid kunt u een goede, positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school. Zo kunt u meebeslissen over beleid.

Ook krijgt u meer contact met andere ouders en ons team van De Klimop. Wij verwachten ook van onze MR-leden dat zij als ouders onze ambassadeurs zijn. Dit betekent: positief spreken over de school en zorgen dat ook nieuwe ouders De Klimop weten te vinden.

U kunt als ouder ook vragen doorgeven aan ouders van de MR. Dit nemen zij dan mee in de vergadering. Wilt u deel uitmaken van de MR? Dan kunt u zich hier aanmelden.