Kleuter informatieboekje

Klik hier voor het informatieboekje voor onze kleuterklas.

Het boekje bevat informatie over: 
 1. wennen 
 2. combinatiegroep 
 3. brengen en halen 
 4. inloop 
 5. buitenspelen 
 6. eten en drinken 
 7. overblijf 
 8. wc-gebruik 
 9. verzuim
 10. uitstapjes
 11. speelgoed
 12. verjaardag
 13. helpende handjes
 14. schooltijden
 15. voortgangsgesprekken
 16. communicatie