Open

Op onze school staan we open voor iedereen. Iedereen is welkom én gelijk. We geloven dat onze verschillen elkaar juist versterken. Het is daarom erg belangrijk om elkaar goed te leren kennen en zo ook beter te begrijpen.

We vinden het waardevol als kinderen ervaringen opdoen met andere leefwerelden en netwerken dan die van henzelf. Dit helpt hen hun weg te vinden in de samenleving en hun contact met anderen. 

Gelijke kansen is ongelijke aanpak