Lef

Wij vinden het aangaan van nieuwe ervaringen en opdoen van kennis waardevol. Daar bieden we uw kind, op een positieve manier, volop de ruimte voor.

Om te kunnen leren, is het zo dat je altijd te maken krijgt met onzekerheid en obstakels in het leerproces. Dit noemen ze in het onderwijs ook wel de leerkuil. We begeleiden uw kind met het aangaan van uitdagingen in de leerkuil. Zodat uw kind leert door te zetten als iets lastig is of onbekend.

We houden op De Klimop wel van een beetje lef en nieuwe dingen proberen. Dit doen we niet alleen, we helpen elkaar. Want juist samen leren, is een stevige manier van leren.

Gelijke kansen is ongelijke aanpak